A última hora de la tarda de la recol·lecció portem les olives amb les caixes al molí, s’aboquen a unes tremuges per seguidament netejar d’impureses (fulles, branques) les olives. A continuació passen 2 rentats amb aigua i d’aquí al molí on es molturen i passen a unes batedores on a una temperatura de 21 ºC ( estracció en fred) s’extreu l’oli. Després passa per unes premses centrifugadores on se separa els líquids dels sòlids, per acabar als decantadors on se separa l’aigua de l’oli.
Tot aquest procés tarda aproximadament 90 minuts, i ja tenim l’oli d’oliva extra verge que tant esperem.